Pagina wordt geladen ...

Onze diensten

Binnen ons kantoor bieden wij de volgende advies- en bemiddelingsdiensten: bemiddeling uitsluitend in combinatie met advisering.

Wij kunnen u van dienst zijn op het gebied van:

Omdat Financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere orientatie op financiële producten, kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn.
U bent bij ons vrij in de (eind)keuze van aanbieder(s) en product(en). Wij gaan u daarbij, met onze professionele kennis en ervaring, ondersteunen in het maken van deze selectie.

Dat houdt onder meer in:

  1. Inventariseren van wensen, behoeften en risicobereidheid van u, vastleggen van uw klantprofiel
  2. Informatie verstrekken over in de markt beschikbare passende financiële constructies en financiële producten
  3. Voorleggen van alternatieven en berekeningen op basis van verschillende producten en aanbieders
  4. De consequenties van de te nemen beslissingen inzichtelijk maken
  5. Het toelichten en motiveren van het verstrekte advies
  6. Schriftelijk vastleggen en ondertekenen van het advies

Daarop aansluitend helpen wij u met het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw keuze. Ook daarna blijven wij u begeleiden met onze advisering. Indien het nodig en wenselijk is, onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten.

Advies afgestemd op uw persoonlijke situatie Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam in Hoogeveen en omstreken